Cơ chế tiếp nhận giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng

Hotline

02822188999
0
Cơ chế tiếp nhận giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
Ngày đăng: 11/07/2022 01:07 PM

-    Thông tin cá nhân của thành viên được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

-    Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 

0
Zalo