Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp

Hotline

02822188999
0
Luật áp dụng khi xảy ra tranh chấp
Ngày đăng: 11/07/2022 01:07 PM

Mọi tranh chấp xảy ra giữa Khách hàng và sieuthifoodmart.com sẽ được hòa giải. Nếu hòa giải không thành sẽ được giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền và tuân theo pháp luật Việt Nam.

0
Zalo